About

We are a collective of artists from Europe, Indonesia and elsewhere.

Bersama Collective provides a platform for artists to engage in conversations around colonialism, identity and sense of belonging.

We were and are missing a foundation aimed at a continuous exchange between artists that goes beyond the dominant perspectives.

Get in touch with us!


Stichting Bersama Collective (Foundation)

De op te richten Stichting biedt een platform voor een collectief van artiesten die door middel van kunst gesprekken aanknoopt over kolonialisme, identiteit en gevoel van erbij horen. Daarmee wordt geprobeerd verbindingen te creëren tussen artiesten uit onder meer Indonesië en Europa. Door interdisciplinaire uitwisselingen aan te gaan worden onderbelichte verhalen verbonden aan de geschiedenis tussen Indonesië en Nederland en vergelijkbare verhalen en kwesties uit andere landen belicht. 

[ENG] The Foundation to be established provides a platform for a collective of artists to start conversations about colonialism, identity and sense of belonging through art. In doing so, it seeks to create connections between artists from Indonesia, Europe and elsewhere. By engaging in interdisciplinary exchanges, underexposed stories are connected to the history between Indonesia and the Netherlands and similar stories and issues from other countries are highlighted.

Board

Chairman
Francesca Juliette Vincentie

Treasurer
Joardi Ashwin Emiliano Meyer

Secretary
Sacha Celine Verheij

Documents

Statuten (NL)
Policy Plan 2023 – 2025 (ENG)
Jaarverslag 2023 (NL)
Jaarrekening 2023 (NL